Импресум

Дизајн и Имплементација:
Атанас Костовски
Васко Атанасовски
Горан Граорковски

Главен и одговорен уредник:
Николај Јанушев

Автори:
Виктор Кузманоски
Даниел Ставровски
Игор Ристески
Јован Ангеловски
Петар Поповски
Стефан Витанов
Стефан Петковиќ
Стефан Смиљковиќ